Tuglas-seura järjestää viron kielen kursseja Viro-keskuksessa (Sörnäisten rantatie 22, Helsinki) kuudessa tasoryhmässä. Niille, jotka haluavat opiskella viroa ajasta ja paikasta riippumatta, tarjoamme eriaiheisia verkkokursseja. Teemalauantai-kursseilla voi syventyä tiettyihin viron kieleen liittyviin aiheisiin perusteellisemmin.

Kursseille osallistuminen edellyttää Tuglas seuran jäsenyyttä. Kursseille osallistuville uusille jäsenille ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 12 euroa.

Meie oleme valmis!

 
Maiu Juurik

Maiu Juurik

Viron kielen lehtori

Maiu opettaa viroa ja suomea intohimolla, tunteella ja hyvällä fiiliksellä.
"Tulkaa vaikka vaikka keskiyöllä, tulkaa ja koputtaka ovelle,
näettekö tällä lailla – kop, kop, kop!”

A. H Tammsaare: Totuus ja oikeus, II osa – Koulutie
(Suom. Juhani Salokannel))

Helja Kirber

Helja Kirber

Viron kielen lehtori

Nuorena opiskelijana Helja ei olisi voinut uskoa, että koskaan edes käyttäisi suomea. Nykyään hän iloitsee, että voi opettaa suomea virolaisille ja viroa suomalaisille ja samalla esitellä myös naapurimaiden ajatusmaailmaa ja kulttuuria.

Viron kielen kurssit

Viron kielen kursseilla on tärkeintä suullisen kielitaidon kehittäminen, unohtamatta tietenkään kielioppia. Tunnilla luemme, teemme keskustelua tukevia tehtäviä (esim. roolileikkejä, sanasto- ja kuunteluharjoituksia), tutustumme vironkielisiin sanomalehtiin ja kirjallisuuteen.
Kurssin laajuus on 36 tuntia.
forum

Alkeiskurssi 22.1.–28.2.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Tavoitteena taitotaso A 1.2.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

forum

Jatkokurssi I 5.3.–11.4.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Tavoitteena taitotaso A 2.1.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

forum

Jatkokurssi II 23.4.–6.6.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Tavoitteena taitotaso A 2.2.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

forum

Edistyneiden kurssi A 23.1.–12.4.

Keskiviikkoisin klo 17.00–19.30

Tavoitetaso B1

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 150 euroa

forum

Edistyneiden kurssi B 23.1.–12.4.

Keskiviikkoisin klo 13.30–16.00

Tavoitetaso B2

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 150 euroa

forum

Edistyneiden kurssi C 23.1.–12.4.

Keskiviikkoisin klo 17.00–19.30

Tavoitetaso C1

Opettaja Helja Kirber

Hinta 150 euroa

Viron kielen verkkokurssit

Verkkokursseilla viroa voi opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Kursseilla käydään läpi arkisiin tilanteisiin liittyviä fraaseja ja sanastoa sekä kerrataan ja harjoitellaan kielioppia. Halukkailla on mahdollisuus myös keskustella opettajan kanssa Skypen välityksellä (alkeiskurssilla skype–tunnit ovat pakollisia). Kirjoittamisen verkkokurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Verkkokurssit kestävät 10 viikkoa. Opettaja antaa viikon tehtävistä palautetta sähköpostitse.
desktop_mac

Viron kielen verkkokurssi I 28.1.–14.4.

Viron kielen alkeiskurssilla opitaan viron kielen perusteet. Aloitamme aakkosista ja ääntämisestä. Opimme lukusanoja ja arkielämän kannalta tärkeätä sanastoa ja fraaseja. Tutustumme peruskielioppiin, preesenstaivutukseen, sijamuotojen käyttöön ja modaaliverbeihin. Kurssiin kuuluu 4x45 min skype-opetusta.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 190 euroa

desktop_mac

Viron kielen verkkokurssi II 29.1.–14.4.

Alkeiskurssin käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 30 tuntia viron opiskelua). Kurssin aiheet liittyvät erilaisiin arkielämän tilanteisiin, mm. perhe, ostokset, asuminen. Harjoitellaan verbien ja nominien taivutusta ja käyttöä.

Opettaja Maiu Juurik

verkkokurssi 110 €,
verkkokurssi + 4 Skype-yksityistuntia 190 €

desktop_mac

Viron kielen verkkokurssi III 29.1.–14.4.

Noin vuoden kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 70–80 tuntia viron opiskelua). Keskeiset aiheet ovat kysymysten muodostaminen, verbien ja nominien taivutus; perusteellisemmin harjoitellaan yksikön genetiivin, partitiivin, paikallissijojen, infinitiivien, konditionaalin käyttöa ja verbirektioita.

Opettaja Helja Kirber

verkkokurssi 110 €,
verkkokurssi + 4 Skype-yksityistuntia 190 €

desktop_mac

Viron kielen verkkokurssi IV 29.1.–14.4.

Noin kaksi vuotta kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 100–150 tuntia viron opiskelua). Keskeiset aiheet ovat passiivi, sijamuotojen monikko, objekti, yhdysverbit ja verbi-rektiot.

Opettaja Helja Kirber

verkkokurssi 110 €,
verkkokurssi + 4 Skype-yksityistuntia 190 €

desktop_mac

Eesti keele komistuskivid 29.1.–14.4.

E-kursusel võrreldakse eesti ja soome keelt, keskendudes sellele, mis eesti keeles rohkem raskusi valmistab, tuuakse esile seoseid ja seaduspärasusi. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja kes on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest.

Õpetaja Helja Kirber

Võrgukursus 110 €,
Võrgukursus + 4 Skype-eratundi 190 €

desktop_mac

Eesti keele rektsioonid 29.1.–14.4.

E–kursusel keskendutakse verbi–, substantiivi– ja adverbirektsioonidele. Tähelepanu pööratakse just neile rektsioonidele, mis eesti keeles on teistmoodi kui soome keeles, ja sellele, et eesti keeles on rektsioonis sageli ka postpositsioon (nt olen uhke sinu üle). Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest.

Opettaja Helja Kirber

Võrgukursus 110 €,
Võrgukursus + 4 Skype-eratundi 190 €

tablet_mac

Eesti keel kirjanduse kaudu 29.1.–14.4.

E-kursusel õpitakse eesti keelt eesti kirjanduse tüvitekstide kaudu. Osalejad loevad, analüüsivad ja tõlgendavad eesti klassikute teoseid. Tehakse sõnavara- ja grammatikaharjutusi, harjutatakse teksti ja kõne mõistmist ja kirjutamist. Tekstide valikul võetakse arvesse osaleja huvid ja keeleoskus.

Õpetaja Maiu Juurik

Võrgukursus 150 €

laptop_mac

Viron kielen kirjoittamisen verkkokurssi 29.1.–14.4.

Kurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Opettaja tarkistaa tekstit ja antaa kirjallista palautetta. Kurssi sopii tasokokeisiin osallistuville.

Opettaja Helja Kirber

Kirjoittamisen verkkokurssi 150 €

Ilmoittaudu kurssille
forum KIELIKURSSIT


desktop_mac VERKKOKURSSIT