Tuglas-seura järjestää viron kielen kursseja Viro-keskuksessa (Sörnäisten rantatie 22, Helsinki) kuudessa tasoryhmässä. Niille, jotka haluavat opiskella viroa ajasta ja paikasta riippumatta, tarjoamme eriaiheisia verkkokursseja. Teemalauantai-kursseilla voi syventyä tiettyihin viron kieleen liittyviin aiheisiin perusteellisemmin.

Kursseille osallistuminen edellyttää Tuglas seuran jäsenyyttä. Kursseille osallistuville uusille jäsenille ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 15 euroa.

Meie oleme valmis!

 
Maiu Juurik

Maiu Juurik

Viron kielen lehtori

Maiu opettaa viroa ja suomea intohimolla, tunteella ja hyvällä fiiliksellä.
"Tulkaa vaikka vaikka keskiyöllä, tulkaa ja koputtaka ovelle,
näettekö tällä lailla – kop, kop, kop!”

A. H Tammsaare: Totuus ja oikeus, II osa – Koulutie
(Suom. Juhani Salokannel))

Helja Kirber

Helja Kirber

Viron kielen lehtori

Nuorena opiskelijana Helja ei olisi voinut uskoa, että koskaan edes käyttäisi suomea. Nykyään hän iloitsee, että voi opettaa suomea virolaisille ja viroa suomalaisille ja samalla esitellä myös naapurimaiden ajatusmaailmaa ja kulttuuria.

Viron kielen kurssit

Viron kielen kursseilla on tärkeintä suullisen kielitaidon kehittäminen, unohtamatta tietenkään kielioppia. Tunnilla luemme, teemme keskustelua tukevia tehtäviä (esim. roolileikkejä, sanasto- ja kuunteluharjoituksia), tutustumme vironkielisiin sanomalehtiin ja kirjallisuuteen.
Kurssin laajuus on 36 tuntia.
forum

Jatkokurssi II 21.4.–4.6.2020

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Jatkokurssilla kartutamme sanavarastoa ja harjoittelemme keskustelemista. Lisäksi syvennämme kieliopin tuntemusta ja perehdymme esimerkiksi monikon partitiiviin. Tunnilla käsiteltävät teemat liittyvät Viroon ja virolaiseen kulttuuriin.

Opetus tapahtuu verkossa Google Drive:n ja Skypen välityksellä. Tunnit toteutuvat Skypen välityksellä ryhmäpuheluina. Skype-tunneilla keskitytään keskusteluharjoituksiin ja puhetehtäviin.
Oppituntien materiaalit laitetaan myös Google Driven tallennuspalveluun, jossa jokaisella oppilaalla on oma henkilökohtainen kansio. Opettaja tarkistaa tehtävät ja antaa palautetta jokaiselle oppilaalle erikseen.

Oppikirjana ”Meie keelesild” (kappaleet 12-18.)

Tavoitteena taitotaso A 2.2.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

Viron kielen verkkokurssit

Verkkokursseilla viroa voi opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Kursseilla käydään läpi arkisiin tilanteisiin liittyviä fraaseja ja sanastoa sekä kerrataan ja harjoitellaan kielioppia. Halukkailla on mahdollisuus myös keskustella opettajan kanssa Skypen välityksellä (alkeiskurssilla skype–tunnit ovat pakollisia). Kirjoittamisen verkkokurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Verkkokurssit kestävät 10 viikkoa.
Opettaja antaa viikon tehtävistä palautetta sähköpostitse.
Hinnat:
verkokurssi 110 €
verkkokurssi + 4 Skype-yksityistuntia 190 €
alkeiskurssi verkossa 190 €
kirjoittamisen verkkokurssi ja kirjallisuuden verkkokurssi 150 €
desktop_mac

Viron kielen verkkokurssi I

14. 4.–22. 6. 

Viron kielen alkeiskurssilla opitaan viron kielen perusteet. Aloitamme aakkosista ja ääntämisestä. Opimme lukusanoja ja arkielämän kannalta tärkeätä sanastoa ja fraaseja. Tutustumme peruskielioppiin, preesenstaivutukseen, sijamuotojen käyttöön ja modaaliverbeihin.
Kurssiin kuuluu 4x45 min skype-opetusta.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 190 euroa

desktop_mac

Viron kielen verkkokurssi II

14. 4.–22. 6. 

Alkeiskurssin käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 30 tuntia viron opiskelua). Kurssin aiheet liittyvät erilaisiin arkielämän tilanteisiin, mm. perhe, ostokset, asuminen. Harjoitellaan verbien ja nominien taivutusta ja käyttöä.

Opettaja Maiu Juurik

desktop_mac

Viron kielen verkkokurssi III

14. 4.–22. 6. 

Noin vuoden kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 70–80 tuntia viron opiskelua). Keskeiset aiheet ovat kysymysten muodostaminen, verbien ja nominien taivutus; perusteellisemmin harjoitellaan yksikön genetiivin, partitiivin, paikallissijojen, infinitiivien, konditionaalin käyttöa ja verbirektioita.

Opettaja Helja Kirber

desktop_mac

Viron kielen verkkokurssi IV

14. 4.–22. 6. 

Noin kaksi vuotta kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 100–150 tuntia viron opiskelua). Keskeiset aiheet ovat passiivi, sijamuotojen monikko, objekti, yhdysverbit ja verbirektiot.

Opettaja Helja Kirber

desktop_mac

Viron kielen kirjoittamisen kurssi

14. 4.–22. 6. 0

Kurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Opettaja tarkistaa tekstit ja antaa kirjallista palautetta.

Opettaja Helja Kirber

Hinta 150 euroa.

desktop_mac

Eesti keele komistuskivid

14. 4.–22. 6. 

E-kursusel võrreldakse eesti ja soome keelt, keskendudes sellele, mis eesti keeles rohkem raskusi valmistab, tuuakse esile seoseid ja seaduspärasusi. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja kes on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest.

Õpetaja Helja Kirber

desktop_mac

Eesti keele rektsioonid

14. 4.–22. 6. 

E-kursusel keskendutakse verbi-, substantiivi- ja adverbirektsioonidele. Tähelepanu pööratakse just neile rektsioonidele, mis eesti keeles on teistmoodi kui soome keeles, ja sellele, et eesti keeles on rektsioonis sageli ka postpositsioon (nt olen uhke sinu üle). Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest.

Õpetaja Helja Kirber

desktop_mac

Eesti keel kirjanduse kaudu

14. 4.–22. 6. 

E-kursusel õpitakse eesti keelt eesti kirjanduse tüvitekstide kaudu. Osalejad loevad, analüüsivad ja tõlgendavad eesti klassikute teoseid. Tehakse sõnavara- ja grammatikaharjutusi, harjutatakse teksti ja kõne mõistmist ja kirjutamist. Tekstide valikul võetakse arvesse osaleja huvid ja keeleoskus.

Õpetaja Maiu Juurik

Hind 150 eurot.

desktop_mac

Eesti keele verbid

14. 4.–22. 6. 

E-kursusel keskendutakse ühend- ja väljendverbidele ning fraseologismidele. Harjutatakse ka verbirektsiooni ja pre- ja postpositsioonide kasutamist. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja on huvitatud sõnavara arendamisest.

Õpetaja Helja Kirber

desktop_mac

Väiksed sõnad

14. 4.–22. 6. 

E-kursusel korratakse ja harjutatakse pre- ja postpositsioonide, adverbide ja konjunktsioonide kasutamist. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja on huvitatud oskuste kinnistamisest.

Õpetaja Helja Kirber

Viron kielen teemalauantait

Kurssin hinta on 30 euroa, joka maksetaan käteisellä kurssipäivänä. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on vähintään 10. Kurssin toteutumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.
Teemalaunatait järjestetään Eesti Maja – Viro-keskuksessa klo 12–15.30.

Ilmoittaudu kurssille
forum KIELIKURSSIT

desktop_mac VERKKOKURSSIT
new_releases TEEMALAUANTAIT