Tuglas-seura on järjestänyt suosittuja viron kielen kursseja jo yli kaksikymmentä vuotta. Järjestämme perinteisiä kielikursseja tiloissamme Viro-keskuksessa seisemässä tasoryhmässä.

Niille, jotka haluavat opiskella kieltä ajasta ja paikasta riippumatta, tarjoamme verkkokursseja. Verkkokursseillamme on neljä tasoryhmää. Lisäksi järjestämme eriaiheisia verkkokursseja edistyneille.

Teemalauantai-kursseilla voi syventyä tiettyihin viron kieleen liittyviin aiheisiin perusteellisemmin. Kesäisin järjestämme kielikurssimatkoja Viroon. Meiltä voi tilata myös erikoiskursseja.

Kursseille osallistuminen edellyttää Tuglas seuran jäsenyyttä. Kursseille osallistuville uusille jäsenille ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 12 euroa.

 

KIELIKURSSIT VIRO-KESKUKSESSA

Viron kielen kursseilla on tärkeintä suullisen kielitaidon kehittäminen, unohtamatta tietenkään kielioppia. Tunnilla luemme, teemme keskustelua tukevia tehtäviä (esim. roolileikkejä, sanasto- ja kuunteluharjoituksia), tutustumme vironkielisiin sanomalehtiin ja kirjallisuuteen.

Kurssin laajuus on 36 tuntia.

Kielitaidon tasojen kuvausasteikkoihin voi tutustua tässä:
www.edu.fi (pdf-dokumentti)

Alkeis- ja jatkokursseilla käytetään Meie Keelesild –oppikirjaa, jonka voi ostaa kurssin alussa Tuglas-seuran toimistosa. Edistyneiden kursseilla käytetään opettajan koostamaa materiaalia.

Alkeiskurssi 23.1.–6.3.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Oppimateriaali: Pajusalu, Hietaharju, Taro, Yallop, Meie keelesild, kpl 1–6 ja opettajan koostama materiaali.

Tavoitteena taitotaso A 1.2.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

Ilmoittaudu

Jatkokurssi I 8.3.–19.4.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Oppimateriaali: Pajusalu, Hietaharju, Taro, Yallop, Meie keelesild, kpl 7–12 ja opettajan koostama materiaali.

Tavoitteena taitotaso A 2.1.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

Ilmoittaudu

Jatkokurssi II 24.4.–7.6.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Oppimateriaali: Pajusalu, Hietaharju, Taro, Yallop, Meie keelesild, kpl 8-13 ja opettajan koostama materiaali.

Tavoitteena taitotaso A 2.2.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

Ilmoittaudu

Edistyneiden kurssi I 22.1.–16.4.

Maanantaisin klo 17.00–19.30

Aiheet ja kielioppi ryhmän tason ja toiveiden mukaan.

Kurssilla keskustellaan viron kulttuurin ja yhteiskuntaan liittyvistä aiheista ja harjoitellaan siihen tarvittavaa kielioppia. Opettajan koostamat opetusmateriaalit.

Tavoitetaso B1.1

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 150 euroa

Ilmoittaudu

Edistyneiden kurssi II 24.1.–11.4.

Keskiviikkoisin klo 17.00–19.30

Aiheet ja kielioppi ryhmän tason ja toiveiden mukaan.

Kurssilla keskustellaan viron kulttuurin ja yhteiskuntaan liittyvistä aiheista ja harjoitellaan siihen tarvittavaa kielioppia. Opettajan koostamat opetusmateriaalit.

Tavoitetaso B1.2.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 150 euroa

Ilmoittaudu

Edistyneiden kurssi III 24.1.–11.4.

Keskiviikkoisin klo 13.30–16.00

Aiheet ja kielioppi ryhmän tason ja toiveiden mukaan.

Kurssilla keskustellaan viron kulttuurin ja yhteiskuntaan liittyvistä aiheista ja harjoitellaan siihen tarvittavaa kielioppia. Opettajan koostamat opetusmateriaalit.

Tavoitetaso B2

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 150 euroa

Ilmoittaudu

Edistyneiden kurssi IV 24.1.–11.4.

Keskiviikkoisin klo 17.00–19.30

Aiheet ja kielioppi ryhmän tason ja toiveiden mukaan.

Kurssilla keskustellaan viron kulttuurin ja yhteiskuntaan liittyvistä aiheista ja harjoitellaan siihen tarvittavaa kielioppia. Opettajan koostamat opetusmateriaalit.

Tavoitetaso C1

Opettaja Helja Kirber

Hinta 150 euroa

Ilmoittaudu

 

 

 

VIRON KIELEN VERKKOKURSSIT

Verkkokursseilla viroa voi opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Kursseilla käydään läpi arkisiin tilanteisiin liittyviä fraaseja ja sanastoa sekä kerrataan ja harjoitellaan kielioppia. Halukkailla on mahdollisuus myös keskustella opettajan kanssa Skypen välityksellä (alkeiskurssilla skype-tunnit ovat pakollisia). Kirjoittamisen verkkokurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Verkkokurssit kestävät 10 viikkoa. Opettaja antaa viikon tehtävistä palautetta sähköpostitse.

Lisätietoja kurssin opettajilta: helja.kirber@tuglas.fi ja maiu.juurik@tuglas.fi

Hinta: verkokurssi 110 €, verkkokurssi + 4 Skype-yksityistuntia 190 €
alkeiskurssi verkossa 190 €
kirjoittamisen verkkokurssi 150 €

Viron kielen verkkokurssi I 29.1.–16.4.

Viron kielen alkeiskurssilla opitaan viron kielen perusteet. Aloitamme aakkosista ja ääntämisestä. Opimme lukusanoja ja arkielämän kannalta tärkeätä sanastoa ja fraaseja. Tutustumme peruskielioppiin, preesenstaivutukseen, sijamuotojen käyttöön ja modaaliverbeihin. Kurssiin kuuluu 4x45 min skype-opetusta.

Hinta 190 euroa

Opettaja Maiu Juurik

Ilmoittaudu

Viron kielen verkkokurssi II 29.1.–16.4.

Alkeiskurssin käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 30 tuntia viron opiskelua). Kurssin aiheet liittyvät erilaisiin arkielämän tilanteisiin, mm. perhe, ostokset, asuminen. Harjoitellaan verbien ja nominien taivutusta ja käyttöä.

Opettaja Maiu Juurik

Ilmoittaudu

Viron kielen verkkokurssi III 29.1.–16.4.

Noin vuoden kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 70–80 tuntia). Keskeiset aiheet ovat kysymysten muodostaminen, verbien ja nominien taivutus; perusteellisemmin harjoitellaan yksikön genetiivin, partitiivin, paikallissijojen, infinitiivien, konditionaalin käyttöa ja verbirektioita.

Opettaja Helja Kirber

Ilmoittaudu

Viron kielen verkkokurssi IV 29.1.–16.4.

Noin kaksi vuotta kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 100–150 tuntia viron opiskelua). Keskeiset aiheet ovat passiivi, sijamuotojen monikko, objekti, yhdysverbit ja verbirektiot.

Opettaja Helja Kirber

Ilmoittaudu

Eesti keele komistuskivid 29.1.–16.4.

E-kursusel võrreldakse eesti ja soome keelt, keskendudes sellele, mis eesti keeles rohkem raskusi valmistab, tuuakse esile seoseid ja seaduspärasusi. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja kes on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest.

Opettaja Helja Kirber

Ilmoittaudu

Ühend- ja väljendverbid 29.1.–16.4.

E-kursusel keskendutakse ühend- ja väljendverbidele ning fraseologismidele. Harjutatakse ka verbirektsiooni ja pre- ja postpositsioonide kasutamist. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja on huvitatud sõnavara arendamisest.

Õpetaja Helja Kirber.

Ilmoittaudu

Eesti keel kirjanduse kaudu 29.1.–16.4.

E-kursusel õpitakse eesti keelt eesti kirjanduse tüvitekstide kaudu. Osalejad loevad, analüüsivad ja tõlgendavad eesti klassikute teoseid. Tehakse sõnavara- ja grammatikaharjutusi, harjutatakse teksti ja kõne mõistmist ja kirjutamist. Tekstide valikul võetakse arvesse osaleja huvid ja keeleoskus.

Õpetaja Maiu Juurik

Ilmoittaudu

Viron kielen kirjoittamisen verkkokurssi 29.1.–16.4.

Kurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Opettaja tarkistaa tekstit ja antaa kirjallista palautetta.

Hinta 150 euroa.

Opettaja Helja Kirber

Ilmoittaudu

 

 

 

 

 

VIRON KIELEN TEEMALAUANTAIT

Kello 12–15.30 Eesti Maja – Viro-keskuksessa.

Kurssin hinta on 30 euroa. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on vähintään 10.
Kurssin toteutumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

2.12. Väikesed tüütud sõnad

(varem olnud 2013. aastal)

Mis vahe on väljenditel töö pärast ja pärast tööd? Millal kasutatakse sinu üle ja millal sinu peale? Mida tähendab ära mine ära? Tutvume pre- ja postpositsioonide ja adverbeidega ning harjutame nende kasutamist.

Registreerumine hiljemalt 27.11.

Õpetaja Helja Kirber

Ilmoittaudu

10.2. Eesti keele astmevaheldus

Uurime ja puurime astmevahelduslikke muuttüüpe eesti keeles. Harjutame raskemate astmevahelduslike sõnatüüpide käänamist ja pööramist.

Registreerumine hiljemalt 5.2.

Õpetaja Maiu Juurik

Ilmoittaudu

21.4. Eesti vanasõnad ja kõnekäänud

Tutvume vanasõnade, kõnekäändude ja metafoorsete väljenditega eesti keeles. Mõtiskleme metafoorsete sõnade tähendusnüansside ja nende kasutamise üle avalikus kõnepruugis.

Registreerumine hiljemalt 16.4.

Õpetaja Maiu Juurik

Ilmoittaudu

19.5. Loodussõnavara

Loodusteemaline keeleretk looduskaunisse kohta. Keeleteema on seotud koha ja selle eripärasustega.

Registreerumine hiljemalt 14.5.

Õpetaja Maiu Juurik

Ilmoittaudu

 

Kurssit pidetään Viro-keskuksessa Suvilahdessa (Sörnäisten rantatie 22 C, 00540 Helsinki)