Soome keele kursused

Soome keelt õpetatakse kolmes erinevas tasemerühmas (algkursus, jätkukursus I, jätkukursus II). Tunnid on sõltuvalt kursusest üks kuni kolm korda nädalas kolm tundi korraga. Põhitähelepanu on suulise keeleoskuse ja selleks vajalike grammatikateadmisete omandamisel. Kursuse maht on 36 tundi. Kursuse hind on 110 eurot.

Keelekursusel osalemiseks tuleb astuda Tuglase seltsi liikmeks. Seltsi liikmetele saadetakse postiga viis korda aastas ilmuv seltsi ajakiri Elo. Keelekursusele tulevatel uutel liikmetel on esimesel aastal liikmemaks 12 eurot. Kursustel kasutatavaid õpikuid on võimalik osta kursuse alguses Tuglase Seltsist.

Oma keeleoskustaseme teadasaamiseks võite uurida keeleoskustasemete enesehindamise skaalat: www.kutsekoda.ee

Jätkukursus I alustab tasemelt A 2.1. ja jätkukursus II tasemelt A 2.2.

Soome keele tunnid toimuvad Tuglase Seltsis Eesti Majas (Sörnäisten rantatie 22 C, Helsinki).
Saabumisjuhised

Algkursus 21.8.–13.9.

Teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti

Kursusel harjutame tekstist ja kõnest arusaamist, hääldamist, argiolukordades vestlemist ja õpime selleks vajaminevat sõnavara ning grammatikat (pööramine ja käänamine, küsisõnad). Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.1.

Õpetaja Maiu Juurik

Kursustele registreerumine

Algkursus 17.9.–3.12.

Esmaspäeviti kell 17.00–19.30

Kursusel harjutame tekstist ja kõnest arusaamist, hääldamist, argiolukordades vestlemist ja õpime selleks vajaminevat sõnavara ning grammatikat (pööramine ja käänamine, küsisõnad). Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.1.

Õpetaja Maiu Juurik

Kursustele registreerumine

Jätkukursus I 17.9.-3.12.

Esmaspäeviti kell 17.00–19.30

Kursusel õpime argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat (astmevaheldus, minevik, umbisikuline tegumood ehk nn. tehakse-vorm) suuliste ja kirjalike harjutuste abil. Kuulame ja harjutame soomekeelset vestlust. Õppetöö toimub eesti ja soome keeles. Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.2.

Õpetaja Ramona Lepik

Kursustele registreerumine

Jätkukursus II 18.9.–4.12.

Teisipäeviti kell 17.00–19.30

Jätkame soome keele grammatika õpppimist (tingiv kõneviis, täis- ja enneminevik, ees- ja tagasõnad, mitmuse osastav), teeme teksti- ja kõnemõistmise harjutusi, õpime uusi sõnu ning harjutame vestlemist. Õppetöö toimub soome ja eesti keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase B 1.1.

Õpetaja Kai Kirsipuu

Kursustele registreerumine

 

Kursused toimuvad Eesti Majas Suvilahtis (Sörnäisten rantatie 22 C, 00540 Helsinki)

Transport

Bussid: 16, 55 ja 55K Suvilahti
56 Kalasatama
58, 59, 50 Tynnyrintekijänkatu
62, 64, 65A, 66, 66A, 67, 68, 72 Sörnäinen

Metroo: Sörnäinen tai Kalasatama

Trammid: 1, 6, 7, 8 Sörnäinen