Tuglas-seura on järjestänyt suosittuja viron kielen kursseja jo yli kaksikymmentä vuotta. Järjestämme perinteisiä kielikursseja tiloissamme Viro-keskuksessa kuudessa tasoryhmässä.

Niille, jotka haluavat opiskella kieltä ajasta ja paikasta riippumatta, tarjoamme verkkokursseja. Verkkokursseillamme on neljä tasoryhmää. Lisäksi järjestämme kirjoittamisen verkkokurssin.

Teemalauantai-kursseilla voi syventyä tiettyihin viron kieleen liittyviin aiheisiin perusteellisemmin. Kesäisin järjestämme kielikurssimatkoja Viroon. Meiltä voi tilata myös erikoiskursseja.

Kursseille osallistuminen edellyttää Tuglas seuran jäsenyyttä. Kursseille osallistuville uusille jäsenille ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 12 euroa.

 

KIELIKURSSIT VIRO-KESKUKSESSA

Viron kielen kursseilla on tärkeintä suullisen kielitaidon kehittäminen, unohtamatta tietenkään kielioppia. Tunnilla luemme, teemme keskustelua tukevia tehtäviä (esim. roolileikkejä, sanasto- ja kuunteluharjoituksia), tutustumme vironkielisiin sanomalehtiin ja kirjallisuuteen.

Kurssin laajuus on 36 tuntia.

Kielitaidon tasojen kuvausasteikkoihin voi tutustua tässä:
www.edu.fi (pdf-dokumentti)

Alkeis- ja jatkokursseilla käytetään Keelesild –oppikirjaa, jonka voi ostaa kurssin alussa Tuglas-seuran toimistosa (30 €). Edistyneiden kursseilla käytetään opettajan koostamaa materiaalia.

Alkeiskurssi 19.9.–26.10.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Tavoitteena taitotaso A 1.2.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

Ilmoittaudu

Jatkokurssi I 31.10.-12.12.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Tavoitteena taitotaso A 2.1.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

Ilmoittaudu

Edistyneiden kurssi I 18.9.-4.12.

Maanantaisin klo 17.00–19.30

Tavoitetaso B1.1.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 150 euroa

Ilmoittaudu

Edistyneiden kurssi II 20.9.–13.12.

Keskiviikkoisin klo 17.00–19.30

Tavoitetaso B1.2.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 150 euroa

Ilmoittaudu

Edistyneiden kurssi III 20.9.–13.12.

Keskiviikkoisin klo 13.30–16.00

Tavoitetaso B2.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 150 euroa

Ilmoittaudu

Edistyneiden kurssi IV 20.9.–13.12.

Keskiviikkoisin klo 17.00–19.30

Tavoitetaso C1.

Opettaja Helja Kirber

Hinta 150 euroa

Ilmoittaudu

 

 

 

VIRON KIELEN VERKKOKURSSIT

Verkkokursseilla viroa voi opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Kursseilla käydään läpi arkisiin tilanteisiin liittyviä fraaseja ja sanastoa sekä kerrataan ja harjoitellaan kielioppia. Halukkailla on mahdollisuus myös keskustella opettajan kanssa Skypen välityksellä (alkeiskurssilla skype-tunnit ovat pakollisia). Kirjoittamisen verkkokurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Verkkokurssit kestävät 10 viikkoa. Opettaja antaa viikon tehtävistä palautetta sähköpostitse.

Lisätietoja kurssin opettajilta: helja.kirber@tuglas.fi ja maiu.juurik@tuglas.fi

Hinta: verkokurssi 110 €, verkkokurssi + 4 Skype-yksityistuntia 190 €
alkeiskurssi verkossa 190 €
kirjoittamisen verkkokurssi 150 €

Viron kielen verkkokurssi I 25.9.–4.12.2017

Viron kielen alkeiskurssilla opitaan viron kielen perusteet. Aloitamme aakkosista ja ääntämisestä. Opimme lukusanoja ja arkielämän kannalta tärkeätä sanastoa ja fraaseja. Tutustumme peruskielioppiin, preesenstaivutukseen, sijamuotojen käyttöön ja modaaliverbeihin. Kurssiin kuuluu 4×45 min skype-opetusta. Hinta 190 euroa.
Opettaja Maiu Juurik.

Ilmoittaudu

Viron kielen verkkokurssi II 25.9.–4.12.2017

Alkeiskurssin käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 30 tuntia viron opiskelua). Kurssin aiheet liittyvät erilaisiin arkielämän tilanteisiin, mm. perhe, ostokset, asuminen. Harjoitellaan verbien ja nominien taivutusta ja käyttöä.
Opettaja Maiu Juurik.

Ilmoittaudu

Viron kielen verkkokurssi III 25.9.–4.12.2017

Noin vuoden kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 70–80 tuntia viron opiskelua). Keskeiset aiheet ovat kysymysten muodostaminen, verbien ja nominien taivutus; perusteellisemmin harjoitellaan yksikön genetiivin, partitiivin, paikallissijojen, infinitiivien, konditionaalin käyttöa ja verbirektioita.
Opettaja Helja Kirber.

Ilmoittaudu

Viron kielen verkkokurssi IV 25.9.–4.12.2017

Noin kaksi vuotta kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 100–150 tuntia viron opiskelua). Keskeiset aiheet ovat passiivi, sijamuotojen monikko, objekti, yhdysverbit ja verbirektiot.
Opettaja Helja Kirber.

Ilmoittaudu

Eesti keele komistuskivid 25.9.–4.12.2017

E-kursusel võrreldakse eesti ja soome keelt, keskendudes sellele, mis eesti keeles rohkem raskusi valmistab, tuuakse esile seoseid ja seaduspärasusi. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja kes on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest.
Opettaja Helja Kirber

Ilmoittaudu

Ühend- ja väljendverbid 25.9.–4.12.2017

E-kursusel keskendutakse ühend- ja väljendverbidele ning fraseologismidele. Harjutatakse ka verbirektsiooni ja pre- ja postpositsioonide kasutamist. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja on huvitatud sõnavara arendamisest.
Õpetaja Helja Kirber.

Ilmoittaudu

Eesti keel kirjanduse kaudu 25.9.–4.12.2017

E-kursusel õpitakse eesti keelt eesti kirjanduse tüvitekstide kaudu. Osalejad loevad, analüüsivad ja tõlgendavad eesti klassikute teoseid. Tehakse sõnavara- ja grammatikaharjutusi, harjutatakse teksti ja kõne mõistmist ja kirjutamist. Tekstide valikul võetakse arvesse osaleja huvid ja keeleoskus.
Õpetaja Maiu Juurik

Ilmoittaudu

Kirjutamise kursus 25.9.–4.12.

Osaleja kirjutab e-kursuse jooksul 10 teksti. Teemad valib osaleja. Õpetaja kontrollib tekstid üle ja annab kirjalikku tagasisidet. Kursus sobib väga hästi ka neile, kes enne eesti keele tasemeeksami tegemist soovivad harjutada kirjutamise osaoskust.
Õpetaja Helja Kirber.

Ilmoittaudu

 

 

 

 

VIRON KIELEN TEEMALAUANTAIT

Kello 12–15.30 Eesti Maja – Viro-keskuksessa.

Kurssin hinta on 30 euroa. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on vähintään 10.
Kurssin toteutumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Eesti loodusest eesti keeles 13.5.2017

Traditsiooniline loodusteemaline teemalaupäev keskendub loodusgeograafilisele sõnavarale. Räägime sellest, kui sarnased või erinevad on Eesti ja Soome loodus. Tutvume Eestimaa looduslike vaatamisväärsustega. Anname soovitusi lähenevaks suveks. Hea ilma korral rakendame õuesõppe võimalusi.
Registreerumine hiljemalt 8.5.
Õpetaja Maiu Juurik

Ilmoittaudu

Ühendverbid 30.9.2017

Ühendverbiteemaline laupäev keskendub verbist ja tema laienditest koosnevatele püsiühenditele, näiteks jalga laskma, läbi saama, kõnet pidama, ellu viima. Harjutame ühendverbide pööramist. Arutame, kuidas üht või teist põnevat püsiühendit soome keelde tõlkida.
Registreerumine hiljemalt 25.9.
Õpetaja Maiu Juurik

Ilmoittaudu

Rektsioonid (varem olnud 2014. aasta jaanuaris) 21.10

Räägime sõnade omavahelistest seostest lauses. Keskendume raskusi tekitavatele rektsioonidele, nagu näiteks komitatiivi nõudvad verbid. Millega soomlane tutvub, tegeleb ja on rahul? Mida eestlane naudib?
Registreerumine hiljemalt 16.10.
Õpetaja Helja Kirber

Ilmoittaudu

Väikesed tüütud sõnad (varem olnud 2013. aasta veebruaris) 2.12.

Mis vahe on väljenditel töö pärast ja pärast tööd? Millal kasutatakse sinu üle ja millal sinu peale? Mida tähendab ära mine ära? Tutvume pre- ja postpositsioonide ja adverbeidega ning harjutame nende kasutamist.
Registreerumine hiljemalt 27.11.
Õpetaja Helja Kirber

Ilmoittaudu

 

Kurssit pidetään Viro-keskuksessa Suvilahdessa (Sörnäisten rantatie 22 C, 00540 Helsinki)