Tuglas-seura on järjestänyt suosittuja viron kielen kursseja jo yli kaksikymmentä vuotta. Järjestämme perinteisiä kielikursseja tiloissamme Viro-keskuksessa kuudessa tasoryhmässä.

Niille, jotka haluavat opiskella kieltä ajasta ja paikasta riippumatta, tarjoamme verkkokursseja. Verkkokursseillamme on neljä tasoryhmää. Lisäksi järjestämme eriaiheisia verkkokursseja edistyneille.

Teemalauantai-kursseilla voi syventyä tiettyihin viron kieleen liittyviin aiheisiin perusteellisemmin. Kesäisin järjestämme kielikurssimatkoja Viroon. Meiltä voi tilata myös erikoiskursseja.

Kursseille osallistuminen edellyttää Tuglas seuran jäsenyyttä. Kursseille osallistuville uusille jäsenille ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 12 euroa.

 

KIELIKURSSIT VIRO-KESKUKSESSA

Viron kielen kursseilla on tärkeintä suullisen kielitaidon kehittäminen, unohtamatta tietenkään kielioppia. Tunnilla luemme, teemme keskustelua tukevia tehtäviä (esim. roolileikkejä, sanasto- ja kuunteluharjoituksia), tutustumme vironkielisiin sanomalehtiin ja kirjallisuuteen.

Kurssin laajuus on 36 tuntia.

Kielitaidon tasojen kuvausasteikkoihin voi tutustua tässä:
www.edu.fi (pdf-dokumentti)

Alkeis- ja jatkokursseilla käytetään Meie Keelesild –oppikirjaa, jonka voi ostaa kurssin alussa Tuglas-seuran toimistosa. Edistyneiden kursseilla käytetään opettajan koostamaa materiaalia.

Alkeiskurssi 18.9.–25.10.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Oppimateriaali: Pajusalu, Hietaharju-Tuuri, Taro, Yallop, Meie keelesild, kpl 1–5 sekä niihin liittyvät monisteet, äänitteet ja opettajan koostama materiaali.? Tavoitteena taitotaso A 1.2.

Aiheet: Yleistietoa Virosta, kohteliaisuusilmauksia, ajan ilmauksia, itsestä ja muista kertominen, kysymysten esittäminen ja tiedon hankkiminen, mielipiteen ilmaiseminen, arkielämän tilanteisiin liittyvä sanasto.

Kielioppi: ääntäminen, lukusanat, nominien taivutus yksikössä, verbien taivutus, kysymysten muodostaminen, astevaihtelu.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

Ilmoittaudu

Jatkokurssi I 30.10.–11.12.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Oppimateriaali: Pajusalu, Hietaharju-Tuuri, Taro, Yallop, Meie keelesild, kpl 6–11 sekä niihin liittyvät monisteet, äänitteet ja opettajan koostama materiaali.? Tavoitteena taitotaso A 2.1.

Aiheet: Vapaa-ajan vietto, harrastukset, säästä kertominen, arkielämän keskustelutilanteet.

Kielioppi: verbien taivutus, monikon nominien taivutus, adjektiivien ja adverbien vertailuasteet, järjestysluvut.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

Ilmoittaudu

Edistyneiden kurssi A 19.9.–5.12.

Keskiviikkoisin klo 17.00–19.30

Aiheet ja kielioppi ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Kurssilla keskustellaan viron kulttuurin ja yhteiskuntaan liittyvistä aiheista ja harjoitellaan siihen tarvittavaa kielioppia. Oppimateriaali: opettajan koostama materiaali.

Tavoitetaso B1.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 150 euroa

Ilmoittaudu

Edistyneiden kurssi B 19.9.–5.12.

Keskiviikkoisin klo 13.30–16.00

Aiheet ja kielioppi ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Kurssilla keskustellaan viron kulttuurin ja yhteiskuntaan liittyvistä aiheista ja harjoitellaan siihen tarvittavaa kielioppia. Oppimateriaali: opettajan koostama materiaali.

Tavoitetaso B2

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 150 euroa

Ilmoittaudu

Edistyneiden kurssi C 19.9.–5.12.

Keskiviikkoisin klo 17.00–19.30

Aiheet ja kielioppi ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Kurssilla keskustellaan viron kulttuurin ja yhteiskuntaan liittyvistä aiheista ja harjoitellaan siihen tarvittavaa kielioppia. Oppimateriaali: opettajan koostama materiaali.

Tavoitetaso C1

Opettaja Helja Kirber

Hinta 150 euroa

Ilmoittaudu

 

 

 

VIRON KIELEN VERKKOKURSSIT

Verkkokursseilla viroa voi opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Kursseilla käydään läpi arkisiin tilanteisiin liittyviä fraaseja ja sanastoa sekä kerrataan ja harjoitellaan kielioppia. Halukkailla on mahdollisuus myös keskustella opettajan kanssa Skypen välityksellä (alkeiskurssilla skype-tunnit ovat pakollisia). Kirjoittamisen verkkokurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Verkkokurssit kestävät 10 viikkoa. Opettaja antaa viikon tehtävistä palautetta sähköpostitse.

Lisätietoja kurssin opettajilta: helja.kirber@tuglas.fi ja maiu.juurik@tuglas.fi

Hinta: verkokurssi 110 €, verkkokurssi + 4 Skype-yksityistuntia 190 €
alkeiskurssi verkossa 190 €
kirjallisuuden verkkokurssi 150 €
kirjoittamisen verkkokurssi 150 €

Viron kielen verkkokurssi I 24.9.–3.12.2018

Viron kielen alkeiskurssilla opitaan viron kielen perusteet. Aloitamme aakkosista ja ääntämisestä. Opimme lukusanoja ja arkielämän kannalta tärkeätä sanastoa ja fraaseja. Tutustumme peruskielioppiin, preesenstaivutukseen, sijamuotojen käyttöön ja modaaliverbeihin. Kurssiin kuuluu 4x45 min skype-opetusta.

Hinta 190 €.

Opettaja Maiu Juurik.

Ilmoittaudu

Viron kielen verkkokurssi II 24.9.–3.12.2018

Alkeiskurssin käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 30 tuntia viron opiskelua). Kurssin aiheet liittyvät erilaisiin arkielämän tilanteisiin, mm. perhe, ostokset, asuminen. Harjoitellaan verbien ja nominien taivutusta ja käyttöä.

Opettaja Maiu Juurik.

Ilmoittaudu

Viron kielen verkkokurssi III 24.9.–3.12.2018

Noin vuoden kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 70–80 tuntia viron opiskelua). Keskeiset aiheet ovat kysymysten muodostaminen, verbien ja nominien taivutus; perusteellisemmin harjoitellaan yksikön genetiivin, partitiivin, paikallissijojen, infinitiivien, konditionaalin käyttöa ja verbirektioita.

Opettaja Helja Kirber.

Ilmoittaudu

Viron kielen verkkokurssi IV 24.9.–3.12.2018

Noin kaksi vuotta kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 100–150 tuntia viron opiskelua). Keskeiset aiheet ovat passiivi, sijamuotojen monikko, objekti, yhdysverbit ja verbi-rektiot.

Opettaja Helja Kirber.

Ilmoittaudu

Eesti keele komistuskivid 24.9.–3.12.2018

E-kursusel võrreldakse eesti ja soome keelt, keskendudes sellele, mis eesti keeles rohkem raskusi valmistab, tuuakse esile seoseid ja seaduspärasusi. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja kes on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest.

Opettaja Helja Kirber.

Ilmoittaudu

Eesti keele rektsioonid 24.9.–3.12.2018

E-kursusel keskendutakse verbi-, substantiivi- ja adverbirektsioonidele. Tähelepanu pööratakse just neile rektsioonidele, mis eesti keeles on teistmoodi kui soome keeles, ja sellele, et eesti keeles on rektsioonis sageli ka postpositsioon (nt. olen uhke sinu üle). Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest.

Õpetaja Helja Kirber.

Ilmoittaudu

Eesti keel kirjanduse kaudu 24.9.–3.12.2018

E-kursusel õpitakse eesti keelt eesti kirjanduse tüvitekstide kaudu. Osalejad loevad, analüüsivad ja tõlgendavad eesti klassikute teoseid. Tehakse sõnavara- ja grammatikaharjutusi, harjutatakse teksti ja kõne mõistmist ja kirjutamist. Tekstide valikul võetakse arvesse osaleja huvid ja keeleoskus.

Hind 150 €

Õpetaja Maiu Juurik.

Ilmoittaudu

Viron kielen kirjoittamisen verkkokurssi 24.9.–3.12.2018

Kurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Opettaja tarkistaa tekstit ja antaa kirjallista palautetta.

Hind 150€

Opettaja Helja Kirber.

Ilmoittaudu

 

 

 

 

 

 

 

VIRON KIELEN TEEMALAUANTAIT

Kello 12–15.30 Eesti Maja – Viro-keskuksessa.

Kurssin hinta on 30 euroa. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on vähintään 10.
Kurssin toteutumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

22.9.2018 – Sügisene keele– ja loodusretk

Loodusteemaline keeleretk looduskaunisse kohta. Keeleteema on seotud koha ja selle eripärasustega. Hea seeneaasta korral korjame seeni ja õppime eestikeelset loodussõnavara.

Õpetaja Maiu Juurik

Registreerumine hiljemalt 17.9.

Ilmoittaudu

 

Kurssit pidetään Viro-keskuksessa Suvilahdessa (Sörnäisten rantatie 22 C, 00540 Helsinki)