Tuglas-seura on järjestänyt suosittuja viron kielen kursseja jo yli kaksikymmentä vuotta. Järjestämme perinteisiä kielikursseja tiloissamme Viro-keskuksessa seisemässä tasoryhmässä.

Niille, jotka haluavat opiskella kieltä ajasta ja paikasta riippumatta, tarjoamme verkkokursseja. Verkkokursseillamme on neljä tasoryhmää. Lisäksi järjestämme eriaiheisia verkkokursseja edistyneille.

Teemalauantai-kursseilla voi syventyä tiettyihin viron kieleen liittyviin aiheisiin perusteellisemmin. Kesäisin järjestämme kielikurssimatkoja Viroon. Meiltä voi tilata myös erikoiskursseja.

Kursseille osallistuminen edellyttää Tuglas seuran jäsenyyttä. Kursseille osallistuville uusille jäsenille ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 12 euroa.

 

KIELIKURSSIT VIRO-KESKUKSESSA

Viron kielen kursseilla on tärkeintä suullisen kielitaidon kehittäminen, unohtamatta tietenkään kielioppia. Tunnilla luemme, teemme keskustelua tukevia tehtäviä (esim. roolileikkejä, sanasto- ja kuunteluharjoituksia), tutustumme vironkielisiin sanomalehtiin ja kirjallisuuteen.

Kurssin laajuus on 36 tuntia.

Kielitaidon tasojen kuvausasteikkoihin voi tutustua tässä:
www.edu.fi (pdf-dokumentti)

Alkeis- ja jatkokursseilla käytetään Meie Keelesild –oppikirjaa, jonka voi ostaa kurssin alussa Tuglas-seuran toimistosa. Edistyneiden kursseilla käytetään opettajan koostamaa materiaalia.

Jatkokurssi II 24.4.–7.6.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Oppimateriaali: Pajusalu, Hietaharju, Taro, Yallop, Meie keelesild, kpl 8-13 ja opettajan koostama materiaali.

Tavoitteena taitotaso A 2.2.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

Ilmoittaudu

 

 

 

VIRON KIELEN VERKKOKURSSIT

Verkkokursseilla viroa voi opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Kursseilla käydään läpi arkisiin tilanteisiin liittyviä fraaseja ja sanastoa sekä kerrataan ja harjoitellaan kielioppia. Halukkailla on mahdollisuus myös keskustella opettajan kanssa Skypen välityksellä (alkeiskurssilla skype-tunnit ovat pakollisia). Kirjoittamisen verkkokurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Verkkokurssit kestävät 10 viikkoa. Opettaja antaa viikon tehtävistä palautetta sähköpostitse.

Lisätietoja kurssin opettajilta: helja.kirber@tuglas.fi ja maiu.juurik@tuglas.fi

Hinta: verkokurssi 110 €, verkkokurssi + 4 Skype-yksityistuntia 190 €
alkeiskurssi verkossa 190 €
kirjoittamisen verkkokurssi 150 €

 

 

 

 

 

VIRON KIELEN TEEMALAUANTAIT

Kello 12–15.30 Eesti Maja – Viro-keskuksessa.

Kurssin hinta on 30 euroa. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on vähintään 10.
Kurssin toteutumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

21.4. Eesti vanasõnad ja kõnekäänud

Tutvume vanasõnade, kõnekäändude ja metafoorsete väljenditega eesti keeles. Mõtiskleme metafoorsete sõnade tähendusnüansside ja nende kasutamise üle avalikus kõnepruugis.

Registreerumine hiljemalt 16.4.

Õpetaja Maiu Juurik

Ilmoittaudu

19.5. Loodussõnavara

Loodusteemaline keeleretk looduskaunisse kohta. Keeleteema on seotud koha ja selle eripärasustega.

Registreerumine hiljemalt 14.5.

Õpetaja Maiu Juurik

Ilmoittaudu

 

Kurssit pidetään Viro-keskuksessa Suvilahdessa (Sörnäisten rantatie 22 C, 00540 Helsinki)