Tuglase Selts õpetab soome keelt Helsingis Eesti Majas (Sörnäisten rantatie 22) kolmes erinevas tasemerühmas (algkursus, järgkursus I, järgkursus II). Soome keeles kirjutamist saab harjutada võrgukursusel.

Keelekursusel osalemiseks tuleb astuda Tuglase seltsi liikmeks. Seltsi liikmetele saadetakse postiga viis korda aastas ilmuv seltsi ajakiri Elo. Keelekursusele tulevatel uutel liikmetel on esimesel aastal liikmemaks 15 eurot.

Meie oleme valmis!

Maiu Juurikin kasvokuva

Maiu Juurik

Soome keele õpetaja

Kui tahate soome keelt õppida, siis Maiu õpetab rõõmsalt ja tulihingeliselt.
"Tulge või südaöösi, tulge ja koputage uksele, näete nõnda — kõpp, kõpp, kõpp!”
(A. H. Tammsaare “Tõde ja õigus" II osa 2. peatükk)

Ülla Häuslerin kasvokuva

Ülla Häusler

Soome keele õpetaja

Ülla on huvitatud erinevatest keeltest ja õppimisprotsessist. Ta õpetab entusiastlikult, selgitab rahulikult ja toob välja viise näiteks sellest, kuidas sõnavara meelde jätta. Tema moto: ”Kõike ei pea pähe õppima, tähtsaim, et mõistad seoseid!”

Viia Välin kasvokuva

Viia Väli

Soome keele õpetaja

Viiale lihtsalt meeldib õpetada – mida rohkem küsimusi, seda vajalikumana ta end tunneb. Õpetamisstiil on paindlikult traditsiooniline ja traditsiooniliselt paindlik.

Soome keele kursused

Soome keele kursustel on põhitähelepanu on suulise keeleoskuse ja selleks vajalike grammatikateadmisete omandamisel. Kursuse maht on 36 tundi ja hind on 120 eurot.
Kursustel kasutatavaid õpikuid on võimalik osta kursuse alguses Tuglase Seltsist.

forum

Järgkursus II 04.05.–15.06.2023

Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 17.00–19.30

Kursusel õpime argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat (tingiv kõneviis, täis- ja enneminevik, ees- ja tagasõnad, mitmuse osastav), suuliste ja kirjalike harjutuste abil. Loeme, kuulame ja harjutame soomekeelset vestlust. Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase B 1.1.

Õpetaja Ülla Häusler

forum

Algkursus 22.8.–14.9.2023

Teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 17.00–19.30 (viimasel nädalal E, T, N)

Kursusel harjutame tekstist ja kõnest arusaamist, hääldamist, argiolukordades vestlemist ja õpime selleks vajaminevat sõnavara ning grammatikat (pööramine ja käänamine, küsisõnad). Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.1.

Õpetaja Maiu Juurik

forum

Algkursus 18.9.–1.11.2023

Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.00–19.30

Kursusel harjutame tekstist ja kõnest arusaamist, hääldamist, argiolukordades vestlemist ja õpime selleks vajaminevat sõnavara ning grammatikat (pööramine ja käänamine, küsisõnad). Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.1.

Õpetaja Virva Lehmusvaara

forum

Järgkursus I 19.9.–2.11.2023

Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.00–20.30

Kursusel õpime argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat (astmevaheldus, minevik, umbisikuline tegumood ehk nn. tehakse-vorm) suuliste ja kirjalike harjutuste abil. Kuulame ja harjutame soomekeelset vestlust. Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.2.

 

forum

Järgkursus I 6.11.–13.12.2023

Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.00–19.45

Kursusel õpime argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat (astmevaheldus, minevik, umbisikuline tegumood ehk nn. tehakse-vorm) suuliste ja kirjalike harjutuste abil. Kuulame ja harjutame soomekeelset vestlust. Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.2.

Õpetaja Virva Lehmusvaara

forum

Järgkursus II 7.11.–14.12.2023

Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.00–20.30

Kursusel õpime argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat (tingiv kõneviis, täis- ja enneminevik, ees- ja tagasõnad, mitmuse osastav), suuliste ja kirjalike harjutuste abil. Loeme, kuulame ja harjutame soomekeelset vestlust. Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase B 1.1.

 

Registreeru

Kursused: