Tuglase selts on Soome vanim ja suurim Eesti kultuurist ja ühiskonnast huvitatud inimesi ühendav selts, millesse kuulub üle 3 000 liikme.

Selts on alates 1982. aastast ehitanud Soome silda tutvustades Eesti kultuuri, keelt ja ühiskonda ning edendades Soome ja Eesti kultuurikoostööd.

Tuglase Selts korraldab erinevaid kultuuriüritusi, millest suurim on Mardilaat Helsingis. Seltsi liikmed saavad osaleda kultuurireisel Eestisse ning eesti ja soome keele kursustel nii Soomes, Eestis kui Internetis. Lisaks on seltsil Balti raamatukogu Eesti Majas Helsingis.

Selts kannab Eesti kirjandusklassiku, soome kirjanduse eestindaja Friedebert Tuglase (1886–1971) nime. Viis korda aastas ilmuv seltsi kultuuriajakiri kannab tema abikaasa järgi nime Elo.

Tuglase Selts jagab infot eesti kultuuriürituste kohta Soomes lehekülgedel