Tuglase Selts õpetab soome keelt Helsingis Eesti Majas (Sörnäisten rantatie 22) kolmes erinevas tasemerühmas (algkursus, järgkursus I, järgkursus II). Soome keeles kirjutamist saab harjutada võrgukursusel.

Keelekursusel osalemiseks tuleb astuda Tuglase seltsi liikmeks. Seltsi liikmetele saadetakse postiga viis korda aastas ilmuv seltsi ajakiri Elo. Keelekursusele tulevatel uutel liikmetel on esimesel aastal liikmemaks 15 eurot.

Meie oleme valmis!

Maiu Juurikin kasvokuva

Maiu Juurik

Soome keele õpetaja

Kui tahate soome keelt õppida, siis Maiu õpetab rõõmsalt ja tulihingeliselt.
"Tulge või südaöösi, tulge ja koputage uksele, näete nõnda — kõpp, kõpp, kõpp!”
(A. H. Tammsaare “Tõde ja õigus" II osa 2. peatükk)

Ülla Häuslerin kasvokuva

Ülla Häusler

Soome keele õpetaja

Ülla on huvitatud erinevatest keeltest ja õppimisprotsessist. Ta õpetab entusiastlikult, selgitab rahulikult ja toob välja viise näiteks sellest, kuidas sõnavara meelde jätta. Tema moto: ”Kõike ei pea pähe õppima, tähtsaim, et mõistad seoseid!”

Viia Välin kasvokuva

Viia Väli

Soome keele õpetaja

Viiale lihtsalt meeldib õpetada – mida rohkem küsimusi, seda vajalikumana ta end tunneb. Õpetamisstiil on paindlikult traditsiooniline ja traditsiooniliselt paindlik.

Soome keele kursused

Soome keele kursustel on põhitähelepanu on suulise keeleoskuse ja selleks vajalike grammatikateadmisete omandamisel. Kursuse maht on 36 tundi ja hind on 120 eurot.
Kursustel kasutatavaid õpikuid on võimalik osta kursuse alguses Tuglase Seltsist.

forum

Algkursus 23.01.–09.03.2023

Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 17.00–19.30

KOHAD ON TÄIS

Kursusel harjutame tekstist ja kõnest arusaamist, hääldamist, argiolukordades vestlemist ja õpime selleks vajaminevat sõnavara ning grammatikat (pööramine ja käänamine, küsisõnad). Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.1.

Õpetaja Ülla Häusler

forum

Järgkursus I 13.03.–27.04.2023

Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 17.00–19.30

Kursusel õpime argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat (astmevaheldus, minevik, umbisikuline tegumood ehk nn. tehakse-vorm) suuliste ja kirjalike harjutuste abil. Kuulame ja harjutame soomekeelset vestlust. Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.2.

Õpetaja Ülla Häusler

forum

Järgkursus II 16.01.–08.05.2023

Esmaspäeviti kell 15.00–16.30 ning laupäeval 28.01. ja 25.03. kell 10–13.15.

Kursusel õpime argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat (minevik, tingiv kõneviis, ees- ja tagasõnad, mitmuse osastav) suuliste ja kirjalike harjutuste abil. Loeme, kuulame ja harjutame soomekeelset vestlust. Soovi korral saab õpetaja juhendamisel koostada CV. Kasutame Margit Kuuse õpikut “Suomi selväksi”. Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase B 1.1.

Õpetaja Maiu Juurik

forum

Järgkursus II 04.05.–15.06.2023

Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 17.00–19.30

Kursusel õpime argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat (tingiv kõneviis, täis- ja enneminevik, ees- ja tagasõnad, mitmuse osastav), suuliste ja kirjalike harjutuste abil. Loeme, kuulame ja harjutame soomekeelset vestlust. Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase B 1.1.

Õpetaja Ülla Häusler

forum

Algkursus 26.04.–07.06.2023

Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.00–19.30

Kursusel harjutame tekstist ja kõnest arusaamist, hääldamist, argiolukordades vestlemist ja õpime selleks vajaminevat sõnavara ning grammatikat (pööramine ja käänamine, küsisõnad). Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.1.

Õpetaja Maiu Juurik

Soome keele võrgukursused

Videokursusel osalemiseks vajab osaleja kaamera ja mikroniga arvutit ning internetiühendust.

Registreeru

Kursused: